• rola-kierownika-budowy
    Od eksperta

    Rola kierownika budowy

    Podstawowe obowiązki kierownika budowy Zakres obowiązków kierownika budowy, jest precyzyjnie zdefiniowany w Prawie Budowlanym. Podstawowe obowiązki kierownika budowy ujęte są w artykule 21 i 22 niniejszej ustawy. Oprócz wielu kwestii formalnych związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia budowlanego, spraw dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych robót, kierownik jest również w roli osoby nadzorującej proces budowlany pod względem technicznym. W myśl przepisów kierownik ma obowiązek prowadzić budowę zgodnie z projektem, na który została wydana decyzja pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym również normami) i sztuką budowlaną. Jak to wygląda w praktyce W praktyce wygląda to tak, że nie wszystkie szczegóły techniczne są zawarte w projekcie, zwłaszcza, że wiele budów realizowanych jest nie z…