• tyczenie-budynku
  Od eksperta

  Tyczenie budynku w praktyce.

  Tyczenie budynku jest istotnym elementem rozpoczęcia robót. Dla inwestora jest to duże wydarzenie w procesie budowy, ponieważ pierwszy raz widzi zarys swojego przyszłego domu. Poniżej znajduje się kilka informacji co to jest i jak wygląda tyczenie budynku w praktyce. Tyczenie budynku w praktyce Wytyczenie budynku na działce to ważny element rozpoczęcia budowy. Powinien to zrobić uprawniony geodeta (najczęściej jest to ten sam, który przygotował mapkę do celów projektowych, o których była mowa we wpisie o formalnościach przed budową). Wytyczenie powinno być odnotowane w dzienniku budowy, w którym geodeta wpisze datę tyczenia, a następnie się pod tym wpisem podpisze. Brak tego wpisu będzie oznaczać braki w dzienniku budowy i trzeba będzie…

 • rola-kierownika-budowy
  Od eksperta

  Rola kierownika budowy

  Podstawowe obowiązki kierownika budowy Zakres obowiązków kierownika budowy, jest precyzyjnie zdefiniowany w Prawie Budowlanym. Podstawowe obowiązki kierownika budowy ujęte są w artykule 21 i 22 niniejszej ustawy. Oprócz wielu kwestii formalnych związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia budowlanego, spraw dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych robót, kierownik jest również w roli osoby nadzorującej proces budowlany pod względem technicznym. W myśl przepisów kierownik ma obowiązek prowadzić budowę zgodnie z projektem, na który została wydana decyzja pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym również normami) i sztuką budowlaną. Jak to wygląda w praktyce W praktyce wygląda to tak, że nie wszystkie szczegóły techniczne są zawarte w projekcie, zwłaszcza, że wiele budów realizowanych jest nie z…

 • Metoda budowy systemem gospodarczym, powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy
  Od eksperta

  Metoda budowy systemem gospodarczym, powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy.

  Różne sposoby realizacji budowy: metoda systemem gospodarczym, metoda powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy. W niniejszym artykule mowa o kilku modelach realizacji budowy, które występują najczęściej. Zwracamy uwagę na najważniejsze ich aspekty, mocne i słabe strony oraz zagrożenia. Co prawda nie istnieją ściśle określone definicje sposobów realizacji budów, ale przedstawiamy te najbardziej popularne. To w jaki sposób będzie realizowana budowa ma różne następstwa. W tym kontekście, jest wiele możliwości i sposobów budowania. Najlepiej by było mieć zaufanego jednego wykonawcę koordynatora, który zrealizuje budowę zgodnie z życzeniami inwestorów, bez jakichkolwiek niespodzianek w postaci nieoczekiwanej zmiany materiałów, przesunięć terminów, oraz wzrostu kosztów. Prześledźmy w jaki sposób buduje się obecnie…