tyczenie-budynku
Od eksperta

Tyczenie budynku w praktyce.

Tyczenie budynku jest istotnym elementem rozpoczęcia robót. Dla inwestora jest to duże wydarzenie w procesie budowy, ponieważ pierwszy raz widzi zarys swojego przyszłego domu. Poniżej znajduje się kilka informacji co to jest i jak wygląda tyczenie budynku w praktyce.

Tyczenie budynku w praktyce

Wytyczenie budynku na działce to ważny element rozpoczęcia budowy. Powinien to zrobić uprawniony geodeta (najczęściej jest to ten sam, który przygotował mapkę do celów projektowych, o których była mowa we wpisie o formalnościach przed budową). Wytyczenie powinno być odnotowane w dzienniku budowy, w którym geodeta wpisze datę tyczenia, a następnie się pod tym wpisem podpisze. Brak tego wpisu będzie oznaczać braki w dzienniku budowy i trzeba będzie je uzupełnić, by zakończyć formalnie budowę.

Tyczenie to niejako przeniesienie budynku z projektu w teren – na działkę, na której będzie powstawał budynek. Geodeta wówczas wyznacza usytuowanie budynku względem granic, innych charakterystycznych elementów działki i otoczenia oraz zorientowanie budynku względem stron świata. Wytycza charakterystyczne elementy budynku. Zazwyczaj są to osie konstrukcyjne ścian i innych głównych elementów konstrukcyjnych. Nie musi wytyczać wszystkiego, lecz elementy, dzięki którym wykonawca sobie poradzi z określeniem położenia innych elementów budynku. Oprócz głównych osi konstrukcyjnych geodeta wyznacza tak zwane zero budynku, czyli charakterystyczną wysokość budynku w terenie. Zazwyczaj jest to poziom ±0,00 (stąd nazwa „zero” budynku, czyli poziom wykończonej posadzki parteru). Poziom zera zaznaczany jest na nieprzemieszczalnym punkcie w terenie (np. drzewo, element ogrodzenia itp.).

Wszystkie te elementy są po to, by poprawnie przenieść z projektu usytuowanie budynku, zagospodarowanie działki oraz gabaryty budynku i najważniejsze jego elementy. Dzięki temu wykonawca będzie mógł bezbłędnie realizować budowę zgodnie z projektem i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę lub ze zgłoszeniem.

Kiedy wytyczyć budynek

Wytycznie budynku najlepiej wykonać po wykonaniu wstępnego wykopu, czyli po pracy ciężkiego sprzętu. Gdyby geodeta wykonał wytyczenie przed wjechaniem koparki, to wysoko prawdopodobne, że wytyczone przez geodetę punkty uległyby zniszczeniu. Dlatego dobrze jest, jeśli geodeta wytyczy budynek po odsunięciu warstwy humusu na odkład oraz po wykonaniu wykopu. Przy wytyczaniu budynku dobrze jeśli jest obecny wykonawca, który przygotowuje łaty geodezyjne, na których zaznaczane są przez geodetę osie.

Sprawdzenie poprawności wytyczenia budynku

Ponieważ nikt nie jest nieomylny, to zorientowanie budynku względem stron świata i osie powinien sprawdzić wykonawca i kierownik budowy. Po naniesieniu osi wykonawca i kierownik budowy powinni sprawdzić usytuowanie osi względem siebie. Również ważne jest sprawdzenie przekątnych. Sprawdzenie przekątnych to sprawdzenie usytuowania prostopadłego i równoległego osi względem siebie. Nie są oni niestety w stanie sprawdzić usytuowania względem ogrodzenia i poziomu zero, trzeba w tym wypadku polegać na nieomylności geodety.

Po naniesieniu punktów przez geodetę wykonawca rozwija sznur i w ten sposób ma wytyczone osie ścian. Czasami dla ułatwienia przenosi sobie też osie za pomocą wapna na dno wykopu. Każdy wykonawca ma na to swój sposób.

Konsekwencje niewłaściwego wytyczenia budynku

Konsekwencje niewłaściwego i niezgodnego z projektem wytyczenia budynku są poważne. Może  to oznaczać, że budynek będzie wykonany niezgodnie z projektem i uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę. W konsekwencji inwestor być może będzie musiał dostarczyć nowy projekt i uzyskać nową decyzję pozwolenia na budowę. Jednak jeśli na przykład budynek będzie usytuowany za blisko działki sąsiedniej, to niestety może to być niezgodne z przepisami. W skrajnym przypadku może być nawet konieczność dokonania rozbiórki części, a nawet całego budynku.

Autor artykułu: Tomasz Rybarczyk

Śródtytuły oraz pogrubienia pochodzą od Redakcji bloga

Jeżeli masz ochotę możesz pobrać bezpłatny poradnik “Jak przygotować się przed budową domu.” Kliknij

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *