• Metoda budowy systemem gospodarczym, powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy
    Od eksperta

    Metoda budowy systemem gospodarczym, powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy.

    Różne sposoby realizacji budowy: metoda systemem gospodarczym, metoda powierzania robót kolejnym wykonawcom, budowa za pomocą generalnego wykonawcy. W niniejszym artykule mowa o kilku modelach realizacji budowy, które występują najczęściej. Zwracamy uwagę na najważniejsze ich aspekty, mocne i słabe strony oraz zagrożenia. Co prawda nie istnieją ściśle określone definicje sposobów realizacji budów, ale przedstawiamy te najbardziej popularne. To w jaki sposób będzie realizowana budowa ma różne następstwa. W tym kontekście, jest wiele możliwości i sposobów budowania. Najlepiej by było mieć zaufanego jednego wykonawcę koordynatora, który zrealizuje budowę zgodnie z życzeniami inwestorów, bez jakichkolwiek niespodzianek w postaci nieoczekiwanej zmiany materiałów, przesunięć terminów, oraz wzrostu kosztów. Prześledźmy w jaki sposób buduje się obecnie…