rola-kierownika-budowy
Od eksperta

Rola kierownika budowy

Podstawowe obowiązki kierownika budowy

Zakres obowiązków kierownika budowy, jest precyzyjnie zdefiniowany w Prawie Budowlanym. Podstawowe obowiązki kierownika budowy ujęte są w artykule 21 i 22 niniejszej ustawy. Oprócz wielu kwestii formalnych związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia budowlanego, spraw dotyczących bezpieczeństwa prowadzonych robót, kierownik jest również w roli osoby nadzorującej proces budowlany pod względem technicznym. W myśl przepisów kierownik ma obowiązek prowadzić budowę zgodnie z projektem, na który została wydana decyzja pozwolenia na budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym również normami) i sztuką budowlaną.

Jak to wygląda w praktyce

W praktyce wygląda to tak, że nie wszystkie szczegóły techniczne są zawarte w projekcie, zwłaszcza, że wiele budów realizowanych jest nie z projektu technicznego ale z projektu budowlanego. Projekt budowlany jest uboższą wersją projektu technicznego (inaczej wykonawczego) i służy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Oznacza to, że jego zakres opracowania jest bardzo ubogi i czasami niewystarczający do prowadzenia prac na budowie. W takich okolicznościach rola kierownika budowy jest nieoceniona.

Kiedy rola kierownika jest szczególnie istotna?

Rola kierownika budowy jest szczególnie istotna w czasach boomu budowlanego. Kiedy brakuje wykwalifikowanych wykonawców, pełnienie funkcji kierownika budowy wymaga szczególnego wyostrzenia uwagi na aspekty przestrzegania przepisów BHP i prawidłowego, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi wykonanych prac budowlanych.

Kierownik jako osoba mająca realizować budowę powinna zapewnić określoną przepisami jakość techniczną budowanego obiektu. Oczywiste jest to, że kierownik budowy powinien dokonywać częściowych odbiorów, a w szczególności prac podlegających zakryciu. Jednak w przypadku budowy prewencja jest lepsza od kontroli. Roboty kontrolne wykonane po fakcie, mogą polegać np. na stwierdzeniu nieprawidłowości. Dlatego równie ważne są wizyty mające miejsce w trakcie robót.

Kontrola i sprawdzanie

O ile kontrola i sprawdzenie to istotna sprawa tak w życiu bywa różnie. Wiele zależy od komunikacji i dobrej współpracy. Jeśli wykonawca przystępuje do prac, a nie miał wcześniej do czynienia z określoną technologią, to w zasadzie, powinien o tym poinformować kierownika budowy. W tym wypadku kierownik budowy powinien poinstruować wykonawcę i zwrócić mu uwagę na najważniejsze kwestie i detale wykonawcze. Brak porozumienia i bagatelizowanie nawet najbardziej błahych szczegółów, może prowadzić do powstania nieprawidłowości, których nie będzie można później poprawić lub będzie to wymagało znacznych nakładów finansowych. Ważniejsza zatem jest kooperacja przed wykonaniem robót. Poinformowanie i poinstruowanie wykonawcy na czym polega prawidłowe wykonawstwo oraz jak będzie wyglądać odbiór tych robót. Dotyczy to całej budowy, od rozpoczęcia prac budowlanych do momentu oddania obiektu do użytkowania.

rola-kierownika-budowy

 

Zanim dojdzie do nawiązania współpracy

Zanim dojdzie do nawiązania współpracy, inwestorzy w porozumieniu z kierownikiem budowy powinni porozmawiać i zdecydować co będzie przedmiotem wizyt na danej inwestycji. Poniżej znajduje się przykładowa lista wizyt na budowie, ustalona przed przystąpieniem do pełnienia roli kierownika budowy.

Checklista kontrolna kierownika budowy zależy od specyfiki budynku. Przykładowa lista sprawdzeń może wyglądać następująco:

  1. Organizacja budowy – przeszkolenie BHP, określenie zasad współpracy, wymiany informacji.
  2. Odsunięcie humusu na odkład, sprawdzenie wykonania wykopu.
  3. Sprawdzenie wytyczenia osi budynku po geodecie, kontrola szalunków ław fundamentowych (drewnianych lub ziemnych).
  4. Określenie zasad wykonania i odbioru ław fundamentowych. Sprawdzenie wykonania wykopu.
  5. Kontrola i odbiór zbrojenia ław fundamentowych.
  6. Kontrola wykonania hydroizolacji poziomej na ławach fundamentowych. Rozpoczęcie murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych. Określenie zasad wykonania i odbioru ścian fundamentowych.
  7. Odbiór ścian fundamentowych, rozpoczęcie wykonywania hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych. Określenie zasad odbioru wykonania hydroizolacji ścian fundamentowych.
  8. Sprawdzenie rozłożenia instalacji wod-kan pod chudziakiem. Zagęszczenia piasku pod chudziakiem.
   Wylanie chudziaka.
  9. Rozpoczęcie murowania ścian parteru, ustalenie zasad odbioru robót murowych oraz elementów żelbetowych parteru.
  10. Kontrola robót murarskich w trakcie murowania ścian i kominów na parterze.
  11. Kontrola elementów żelbetowych parteru (słupów) przed ułożeniem betonu.
  12. Kontrola wymurowanych ścian oraz odebranie zbrojenia podciągów, nadproży parteru.
  13. Kontrola w trakcie wykonywania szalunków pod strop Teriva nad garażem.
  14. Kontrola ułożenia belek stropu gęstożebrowego, pustaków stropowych, zbrojenia stropu nad garażem oraz zbrojenia schodów w trakcie robót zbrojarskich.
  15. Kontrola zbrojenia stropu nad garażem oraz schodów żelbetowych przez ułożeniem betonu wraz ze sprawdzeniem starterów pod słupy i trzpienie na poddaszu.
  16. Kontrola w trakcie wylewania stropu i schodów żelbetowych nad garażem.
  17. Kontrola zbrojenia stropu nad parterem oraz schodów żelbetowych przez ułożeniem betonu wraz ze sprawdzeniem starterów pod słupy i trzpienie na poddaszu.
  18. Kontrola w trakcie wykonywania ścian i kominów na poddaszu wraz ze sprawdzeniem trzpieni żelbetowych przez ułożeniem betonu.
  19. Sprawdzenie wykonania ścian i kominów na poddaszu oraz zbrojenia wieńców przed zalaniem betonu.
  20. Ustalenie zasad warunków odbioru konstrukcji dachu.
  21. Kontrola w trakcie wykonywania konstrukcji dachu.
  22. Kontrola w trakcie wykonywania warstw dachu.
  23. Sprawdzenie wykonania pokrycia dachowego.
  24. Sprawdzenie w trakcie montażu stolarki okien i drzwi.
  25. Sprawdzenie w trakcie montażu bramy garażowej.
  26. Wizyta w trakcie wykonywania warstw tarasowych.
  27. Wizyta w trakcie wykonywania obróbek blacharskich 1.
  28. Wizyta w trakcie wykonywania obróbek blacharskich 2.
  29. Wizyta w trakcie wykonywania ocieplenia ścian.
  30. Wizyta w trakcie wykonywania warstw zbrojących na ociepleniu–siatki z klejem.
  31. Wizyta w trakcie wykonywania tynku lub okładzin zewnętrznych.
  32. Ustalenie zasad wykonania i odbioru murowania ścian działowych.
  33. Odbiór ścian działowych.
  34. Wizyta 1 w trakcie wykonywania instalacji.
  35. Wizyta 2 w trakcie wykonywania instalacji.
  36. Wizyta 3 w trakcie wykonywania instalacji.
  37. Wizyta w trakcie wykonywania tynków wewnętrznych.
  38. Wizyta w trakcie wykonywania posadzek.
  39. Kontrola robót na tarasie.
  40. Kontrola wykonania ocieplenia poddasza 1.
  41. Kontrola wykonania ocieplenia poddasza 2.
  42. Kontrola w trakcie zabudowy poddasza.
  43. Wizyta w trakcie robót wykończeniowych 1
  44. Wizyta w trakcie robót wykończeniowych 2
  45. Wizyta w trakcie robót wykończeniowych 3
  46. Zakończenie robót, przygotowanie dokumentów do zgłoszenia zakończenia budowy budynku.

Jak widać rola kierownika budowy przy prowadzeniu prac jest istotna i kluczowa. Powyższa lista to niezbędne czynności sprawdzające, które powinien dokonać kierownik budowy. Warto mieć kierownika, który zadba o prawidłowe prowadzenie robót, ponieważ jest to w interesie inwestora. Wbrew niektórym opiniom, dla wykonawców również jest to korzyść, bowiem wymiana doświadczeń jest w tym wypadku bezcenna. Nie chodzi przecież o to, żeby przyłapać kogoś na niewiedzy. Chodzi o to, żeby budować w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Właśnie dlatego rola kierownika budowy jest tak istotna w całym procesie.

Autor artykułu: Tomasz Rybarczyk

Zdjęcie w artykule udostępnił: Tomasz Rybarczyk

Śródtytuły oraz pogrubienia pochodzą od Redakcji bloga

2 komentarze

 • Alhar Klinkier

  Bardzo rozbudowany wpis pokazujący olbrzymią wiedzę na temat budowy domu. Od razu widać, że jest Pani kobietą biorącą sprawy w swoje ręce. Życzę wytrwałości w dalszym dzieleniu się wiedzą!

  • Malgorzata_Kruszewska

   Dziękuję za miłe słowo dotyczące wpisu. Przekażę autorowi, którym jest Tomasz Rybarczyk-kierownik naszej budowy. Za życzenia wytrwałości bardzo dziękuję:)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *